Regulament Bursele UNIMIR 2021-2022


REGULAMENT  

Concursul Național pentru acordarea 
Burselor UNIMIR 2021-2022

 
 
1. UNIMIR, consecventă principiilor sale de promovare a valorii autentice în rândul tinerei generații de interpreți, a hotărât, în ședința Consiliului Director din 17 martie 2021, să relanseze a noua ediție a propriului program de burse dedicate tinerilor muzicieni performanți (elevi, studenți și masteranzi). 


2. Alocarea burselor este menită să îi sprijine pe acei tineri muzicieni, interpreți de muzică vocală și instrumentală, precum și dirijori, cu vârsta cuprinsă între 12 - 24 de ani, care manifestă o înzestrare artistică de excepție.  


3. UNIMIR acordă un număr de 15 burse a câte 1000 Euro fiecare, pentru un an de studiu (9 luni). Plata bursei se va face lunar, prin transfer bancar. 


4. Bursa UNIMIR se acordă prin concurs organizat în anul de studiu precedent celui în care se atribuie. Candidații care doresc reînnoirea bursei o pot face o singură dată, supunându-se din nou procedurii de concurs. 


5. Criteriile principale de selecție constau în evaluarea datelor artistice ale candidatului și relevanța dosarului.  


6. Concursul pentru Bursa UNMIR se desfășoară în două etape:  
•     evaluarea dosarelor de înscriere  
•     proba practică în fața juriului desemnat de Consiliului Director al UNIMIR, în regim "live". 


7. Pentru a deveni bursieri UNIMIR, candidații vor depune un dosar de înscriere care va cuprinde:    
•    Cerere incluzând date de identitate și de contact, numele instituției unde învață candidatul, clasa / anul de studiu, precum și repertoriul pentru proba practică: două lucrări reprezentative din stiluri / epoci diferite 
•    copie după Cartea de identitate  
•    Curriculum Vitae profesional 
•    Scrisoare de recomandare din partea unei personalități în domeniu. 


8. Evaluarea candidaților se va face pe o scară de la 1 la 10. 


9. Dosarele de înscriere se vor transmite online, la adresa de e-mail unimir.burse@gmail.com, conform calendarului concursului (până la data de 4 iunie 2021, ora 12.00). 


10. Listele care cuprind candidații calificați și pe cei câștigători, programările concurenților pentru proba practică precum și alte informații relevante referitoare la organizarea Concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR se vor face publice pe site-ul Uniunii: www.unimir.net, precum și pe Facebook. 

11. Juriul își rezervă dreptul de a stabili durata audiției fiecărui candidat și de a nu acorda toate bursele, în cazul în care va considera că nivelul artistic nu este suficient de ridicat. 

12. Candidații își vor asigura pianist acompaniator propriu. 

13.Deciziile juriului sunt incontestabile. 

14. Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2021-2022: 
•    4 mai 202: lansarea programului de burse 
•    4 mai - 4 iunie 2021: primirea dosarelor de înscriere 
•    5 - 6 iunie 2021: evaluarea dosarelor înscrise
•    7 iunie: anunțarea concurenților calificați 
•    12 - 13 iunie 2021: proba practică 
•    14 iunie 2021: anunțarea Bursierilor UNIMIR 2021-2022. 

15. Bursierii UNIMIR 2021-2022 vor fi la dispoziția UNIMIR vreme de un an, în vederea participării la două evenimente organizate de Uniune. 

16. În cazul în care situația epidemiologică o va impune, proba practică a Concursului va fi reprogramată la o dată ulterioară, care va fi anunțată în timp util. 

17.Candidații câștigători vor semna cu UNIMIR un Contract de bursă, în conformitate cu legislația în vigoare.